Nội dung
ĐỈNH
Kênh quốc tế
Lịch phát sóng
00:00
vua bóng chuyền (phần 4)
00:30
tổng hợp animax
01:00
bisco: kẻ ăn rỉ sét
01:30
bisco: kẻ ăn rỉ sét
02:00
huyền thoại anh hùng không gian phần 2
02:30
công chúa bán yêu
03:00
công chúa bán yêu
03:30
chiến binh cơ động gundam: ma nữ sao thủy
04:00
huyết chiến (phần cuối)
04:30
bisco: kẻ ăn rỉ sét
05:00
bisco: kẻ ăn rỉ sét
05:30
kỳ án siêu nhiên (phần 2)
06:00
huyết chiến (phần 4)
06:30
chiến binh cơ động gundam: ma nữ sao thủy
07:00
bisco: kẻ ăn rỉ sét
07:30
bisco: kẻ ăn rỉ sét
08:00
công chúa bán yêu
08:30
công chúa bán yêu
09:00
huyền thoại anh hùng không gian phần 2
09:30
vua bóng chuyền (phần 4)
10:00
vua bóng chuyền (phần 4)
10:30
chiến binh cơ động gundam: ma nữ sao thủy
11:00
bisco: kẻ ăn rỉ sét
11:30
bisco: kẻ ăn rỉ sét
12:00
công chúa bán yêu
12:30
công chúa bán yêu
13:00
huyền thoại anh hùng không gian phần 2
13:30
kỳ án siêu nhiên (phần 2)
14:00
huyết chiến (phần 4)
14:30
chiến binh cơ động gundam: ma nữ sao thủy
15:00
bisco: kẻ ăn rỉ sét
15:30
bisco: kẻ ăn rỉ sét
16:00
công chúa bán yêu
16:30
công chúa bán yêu
17:00
đồng hồ yêu quái
17:30
đồng hồ yêu quái
18:00
kỳ án siêu nhiên (phần 2)
18:30
vua bóng chuyền (phần 4)
19:00
tổng hợp animax
19:30
huyền thoại anh hùng không gian phần 2
20:00
công chúa bán yêu
20:30
công chúa bán yêu
21:00
chiến binh cơ động gundam: ma nữ sao thủy
21:30
huyết chiến (phần cuối)
22:00
bisco: kẻ ăn rỉ sét
22:30
bisco: kẻ ăn rỉ sét
23:00
công chúa bán yêu
23:30
công chúa bán yêu
Đối tác
Tiêu điểm trong tháng

 

  

   Công ty TNHH MSKY

   Trụ sở chính : #2-1, Tòa nhà 29T1, N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
   Điện thoại     : +84.24 6282 4205        Fax: +84.24 6282 4207      Email: info@msky.vn

© 2022 Msky. All rights reserved.