Nội dung
ĐỈNH
Kênh quốc tế
Lịch phát sóng
00:10
nov 28 world sport
00:40
nov 28 inside africa
01:10
nov 28 special: tbd
01:40
nov 28 african voices changemakers
02:10
nov 28 cnn newsroom (cnn/us)
02:40
nov 28 cnn newsroom (cnn/us)
03:10
nov 28 cnn newsroom (cnn/us)
03:40
nov 28 cnn newsroom (cnn/us)
04:10
nov 28 cnn newsroom (cnn/us)
04:40
nov 28 cnn newsroom (cnn/us)
05:10
nov 28 world sport
05:40
nov 28 special: tbd
06:10
nov 28 cnn newsroom (cnn/us)
06:40
nov 28 cnn newsroom (cnn/us)
07:10
nov 28 who's talking to chris wallace?
07:40
nov 28 who's talking to chris wallace?
08:10
nov 28 cnn newsroom (cnn/us)
08:40
nov 28 cnn newsroom (cnn/us)
09:10
nov 28 fareed zakaria gps
09:40
nov 28 fareed zakaria gps
10:10
nov 28 african voices changemakers
10:40
nov 28 marketplace/marketplace
11:10
nov 28 special: tbd
11:40
nov 28 inside africa
12:10
nov 28 cnn newsroom: cnn newsroom with michael holmes
12:40
nov 28 cnn newsroom: cnn newsroom with michael holmes/world sport
13:10
nov 28 cnn newsroom: cnn newsroom with michael holmes
13:40
nov 28 cnn newsroom: cnn newsroom with michael holmes
14:10
nov 28 cnn newsroom: cnn newsroom with rosemary church
14:40
nov 28 cnn newsroom: cnn newsroom with rosemary church/world sport
15:10
nov 28 cnn newsroom: cnn newsroom with rosemary church
15:40
nov 28 cnn newsroom: cnn newsroom with rosemary church
16:10
nov 28 cnn newsroom: cnn newsroom with max foster
16:40
nov 28 cnn newsroom: cnn newsroom with max foster
17:10
nov 28 early start
17:40
nov 28 early start
18:10
nov 28 new day
18:40
nov 28 new day
19:10
nov 28 new day
19:40
nov 28 new day
20:10
nov 28 new day
20:40
nov 28 world sport
21:10
nov 28 first move: first move with julia chatterley
21:40
nov 28 first move: first move with julia chatterley
22:10
nov 28 connect the world
22:40
nov 28 connect the world/world sport
23:10
nov 29 connect the world
23:40
nov 29 connect the world
Đối tác
Tiêu điểm trong tháng

 

  

   Công ty TNHH MSKY

   Trụ sở chính : #2-1, Tòa nhà 29T1, N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
   Điện thoại     : +84.24 6282 4205        Fax: +84.24 6282 4207      Email: info@msky.vn

© 2022 Msky. All rights reserved.