Nội dung
ĐỈNH
Kênh quốc tế
Lịch phát sóng
00:10
bbc world news
00:40
witness history (r)
01:10
bbc world news
01:40
the travel show (r)
02:10
bbc world news
02:25
sport today
02:40
click (r)
03:10
bbc world news
03:20
world features (r)
03:40
tba (r)
04:10
bbc world news
04:40
our world (r)
05:10
bbc world news
05:40
witness history (r)
06:10
bbc world news
06:40
talking business (r)
07:10
bbc world news
07:40
tba (r)
08:10
bbc world news
08:40
hardtalk (r)
09:10
bbc world news
09:20
world features (r)
09:40
tba (r)
10:10
bbc world news
10:40
click (r)
11:10
bbc world news
11:40
witness history (r)
12:10
bbc world news
12:40
talking business (r)
13:10
bbc world news
13:40
the travel show (r)
14:10
bbc world news
14:20
world features (r)
14:40
tba (r)
15:10
bbc world news
15:40
hardtalk (r)
16:10
bbc world news
16:40
tba (r)
17:10
bbc world news
17:40
witness history (r)
18:10
bbc world news
18:40
talking business (r)
19:10
bbc world news
19:40
the travel show (r)
20:10
bbc world news
20:25
sport today
20:40
click (r)
21:10
bbc world news
21:20
world features (r)
21:40
tba (r)
22:10
bbc world news
22:40
tba (r)
23:10
bbc world news
23:40
talking business (r)
Đối tác
Tiêu điểm trong tháng

 

  

   Công ty TNHH MSKY

   Trụ sở chính : #2-1, Tòa nhà 29T1, N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
   Điện thoại     : +84.24 6282 4205        Fax: +84.24 6282 4207      Email: info@msky.vn

© 2022 Msky. All rights reserved.